Deklaracja dostępności BIP

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 będzie trwać od 1 – 18 marca 2022 roku.

Kryteria, zasady, wnioski i oświadczenia – dokumenty do pobrania:

  1. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I.
  2. Terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.
  3. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych.
  4. Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych.
  5. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej.
  6. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  7. Oświadczenie o miejsciu zamieszkania.
  8. Oświadczenie o samotnym wychowaniu.
  9. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły przez rdzeństwo
  10. Oświadczenie o wielodzietności
  11. Oświadczenie o zatrudnieniu.

  Wnioski wraz z oświadczeniami można pobrać w sekretariatach lub ze stron internetowych poszczególnych szkół.

  Wypełnione wnioski należy złożyć odpowiednio:

   1. Do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Pienińska 2.
   2. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Grywałdzie wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Grywałdzie, ul. Szkolna 29.
   3. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I w Szkole Podstawowej w Krośnicy wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w Krośnicy, ul. Ojca Leona 1.
   4. Do oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w Krościenku n.D wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Biały Potok 1.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku nad Dunajcem -tel. 18/262-30-70
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku n.D – tel. 18/262-38-15
  • Szkoła Podstawowa w Grywałdzie - tel. 18/262-38-23
  • Szkoła Podstawowa w Krośnicy - tel. 18/265-01-90

  Kierownik ZEAS

  Agata Sobkowiak