Deklaracja dostępności BIP

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

Sprawozdanie z realizacji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

 

Od 10.04.2009 r. do 30.09.2009 r. uczniowie naszego Gimnazjum brali udział w projekcie: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Hasłem, które towarzyszyło uczestnikom były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Głównym celem projektu było propagowanie idei wolontariatu oraz przygotowanie uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Cele te realizowała młodzież należąca do Klubu Psychoedukacyjnego prowadzonego przez panie: Bożenę Chlebek i Kingę Pawłowską.

Uczniowie realizowali zadania wolontariatu poprzez towarzyszenie osobom niepełnosprawnym z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Krościenku nad Dunajcem oraz podopiecznym Hospicjum Świętego Brata Alberta w Grywałdzie. Swoje działania rozpoczęli od zorganizowania na terenie Gimnazjum Dnia Dziecka dla dzieci z OREW – u. Dla nich młodzież przygotowała i przedstawiła dwie baśnie: „Sen Jasia” i „Świnki trzy”. Na koniec spotkania uczniowie samodzielnie przygotowali poczęstunek dla gości. Każde dziecko dostało również skromny prezent w formie papierowych torebek ze słodyczami, wykonanych przez gimnazjalistów.

Do Przytuliska Świętego Brata Alberta w Grywałdzie młodzież chodziła na niedzielne msze święte. Przygotowywali oprawę liturgii (czytania, psalmy, modlitwę wiernych, śpiew). W okresie wakacyjnym 5 uczennic (Ewelina Knutelska, Emilia Wójcik, Ruta Muskus, Anna Burak oraz Maria Wójcik) regularnie, w każdą środę, odwiedzało podopiecznych w Przytulisku Świętego Brata Alberta w Grywałdzie. Tam pomagały osobom starszym, rozmawiały z nimi i chodziły na spacery. Na terenie szkoły wolontariusze zorganizowali i przeprowadzili akcję „Dzieci – Dzieciom”. Była to zbiórka pomocy szkolnych Po zakończeniu akcji zebrane materiały zostaną przekazane dzieciom z OREW – u w Krościenku n. D, podczas wizyty |w Ośrodku.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 29. 10.2009 r. w Nowym Targu. Każdy uczestnik otrzymał imienne podziękowanie oraz książkę za niesienie bezinteresownej pomocy innym. Wolontariat uwrażliwił młodzież przede wszystkim na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. W ich życie wniósł wiele radości, wzbogacił o nowe doświadczenia.

Bożena Chlebek, Kinga Pawłowska