Deklaracja dostępności BIP

Nauczyciele

Wykaz nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor

mgr Krzysztof Koper

Język polski

mgr Maria Kurpiel

Matematyka

mgr Monika Regiec

Chemia

mgr inż. Anna Biel

Biologia

mgr inż. Anna Biel

Język angielski

mgr Karolina Zacher

Język niemiecki

mgr Anna Bieryt

Informatyka

mgr Piotr Krążek

Historia

mgr Krzysztof Koper
mgr Joanna Majerczak

Wiedza o społeczeństwie

mgr Wiesława Dolańska

Fizyka

mgr Aleksandra Adamczyk

Geografia

mgr Wiesława Dolańska

Muzyka

mgr Jolanta Ciesielka

Plastyka

mgr Iwona Satała

Zajęcia techniczne

mgr Aleksandra Adamczyk

Wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Ciesielka
mgr Piotr Krążek
mgr Michał Gaweł

Religia

ks. Marek Lis

Pedagog szkolny/specjalny

mgr Magdalena Rozmus - Urbaniak (kl. IV-VIII)

mgr Jolanta Ciesielka (kl. I - III)

Biblioteka

mgr Wiesława Dolańska, mgr Joanna Pyrdoł

Świetlica

mgr Anna Biel

mgr Jolanta Ciesielka

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Piotr Krążek

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wiesława Dolańska

Klasa I

mgr Bożena Chlebek

Klasa II

mgr Iwona Satała

Klasa III

mgr Joanna Pyrdoł

Nauczyciel wpomagający nauczanie w klasie II

mgr Barbara Andruszko

Nauczyciel współoganizujący kształcenie w klasie IV

mgr Magdalena Rozmus - UrbaniakODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

3 - latki

mgr Magdalena Kowalczyk

4 - latki

mgr Anna Czyszczoń

5 - latki

mgr Kinga Lizoń

6 - latki

mgr Agnieszka Gabryś

nauczyciele wspomagający

mgr Joanna Wójcik