Deklaracja dostępności BIP

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Sprawozdanie z realizacji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Gminie Krościenko n. D

Gmina Krościenko n.D już po raz kolejny włączyła się do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Jej zadania realizowane były: w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krościenku n. D, w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie, w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Krośnicy oraz w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n. D.

W ramach kampanii we wszystkich szkołach zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze na temat pasji (czym ona jest i jak ją można rozwijać) oraz na temat zagrożeń wynikających z korzystania z używek. Gimnazjaliści poszukiwali pasjonatów z najbliższego środowiska, posługując się przy tym ulotką „Moja pasja – moja tarcza”. Jak co roku, przygotowano dla uczniów Gimnazjum Dzień Sportu pod hasłem: „Sport rozwija – nuda zabija”. Dzień ten poświęcony był promocji zdrowia poprzez aktywność ruchową. Wychowawcy wskazywali aktywne formy spędzania wolnego czasu jako alternatywę dla nudy. Został przeprowadzony Konkurs Wiedzy o Sporcie, w którym młodzież miała okazję wykazać się wiedzą z różnych dyscyplin sportu.

W trakcie trwania kampanii, chętni uczniowie wzięli udział w konkursach: „Przygoda tuż za progiem”oraz „Formuła na trzeźwość”. Wśród laureatów jest ośmiu uczniów z naszych szkół. Uroczyste wręczenie dyplomów i upominków odbyło się podczas akademii w szkołach.

Kampanię na terenie Gminy Krościenko n. D koordynowała Bożena Chlebek.