Deklaracja dostępności BIP

Logopeda

LOGOPEDA W NASZEJ SZKOLE

 

Logopeda to specjalista zajmujący się wszelkiego rodzaju zaburzeniami komunikacji językowej.  W zakres jego kwalifikacji wchodzi szeroko rozumiana profilaktyka logopedyczna, mająca na celu przeciwdziałanie powstawaniu zaburzeń w rozwoju językowym. Korygowanie wad wymowy m.in sygmatyzmu, parasygmatyzmu, rotacyzmu, Opóźnionego rozwoju mowy, wymowy bezdźwięcznej, kappacyzmu i gammacyzmu, praca z dzieckiem z niedosłuchem, rozszczepem podniebienia itd.

 

ZADANIA LOGOPEDY

Zadaniem logopedy jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy (profilaktyka) rozpoznawanie (diagnostyka) oraz korygowanie wad wymowy (terapia logopedyczna).

 

CZYM JEST TERAPIA LOGOPEDYCZNA?

Terapia logopedyczna to wszystkie te zajęcia, które mają na celu skorygowanie nieprawidłowości w porozumiewaniu się. W praktyce są to różnorakie ćwiczenia, które dopasowywane są do dzieci  w zależności od tego, z jakimi zaburzeniami się one zmagają. 

 

GODZINY PRACY LOGOPEDY

Wtorek 9:45–10:15, 12:30–14:15

Piątek: 12:30–13:15