Deklaracja dostępności BIP

O szkole

Siedziba szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
ul. Biały Potok 1
34 - 450 Krościenko n. Dunajcem
Telefon: 0-18 262-38-15

Organ prowadzący: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem - www
Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny:
Kuratorium Oświaty w Krakowie - www
Obwód szkoły:  Tylka, Biały Potok, Kąty, Niwki
Adres strony www: www.sp2kroscienko.pl
E-mail: szkola@sp2kroscienko.pl
Liczba uczniów: 141 + 19 uczniów z Ukrainy + 67 przedszkolaków
Liczba nauczycieli: 23 nauczycieli w tym 19 w pełnym wymiarze
Dyrektor: mgr Krzysztof Koper
Pedagog szkolny: mgr Magdalena Rozmus-Urbaniak
Szkolny Samorząd Uczniowski: opiekun: Wiesława Dolańska
Świetlica szkolna 12:30 - 16:00; pn, czw: 11:30-16:00, pt: 12:30 - 15:30
Biblioteka
mgr Wiesława Dolańska, mgr Joanna Pyrdoł
Języki obce: j. angielski, j. niemiecki