Deklaracja dostępności BIP

Organizacja roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

L.p. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 4.09.2023 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2023 r.
3 Ferie zimowe 12.02 - 25.02.2024 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 28.03 - 2.04.2024 r.
5

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

14.05.2024 r.

15.05.2024 r.

16.05.2024 r.

6 Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.
7 Ferie letnie 22.06 - 31.08.2024 r.