Deklaracja dostępności BIP

Organizacja roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

L.p. Wydarzenie Termin
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1.09.2022 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2022 r.
3 Ferie zimowe 30.01 - 12.02.2023 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 06.04 - 11.04.2023 r.
5

Egzamin ósmoklasisty

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny

23.05.2023 r.

24.05.2023 r.

25.05.2023 r.

6 Zakończenie roku szkolnego 23.06.2023 r.
7 Ferie letnie 24.06 - 31.08.2023 r.