Deklaracja dostępności BIP

Inne informacje

1 Obiady dla dzieci:

         W roku szkolnym 2023/2024 ceny:

 • 4,5 zł - zupa
 • 9,50 zł - drugie danie
 • 12,50 zł - cały obiad

2. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 XI 2023 r.
 • 3 XI 2023 r. 
 • 2 I 2024 r.
 • 2 V 2024 r.
 • 31 V 2024 r.
 • 14 V 2024 r. - Egzaminy klasy VIII
 • 15 V 2024 r. - Egzaminy klasy VIII
 • 16 V 2024 r. - Egzaminy klasy VIII

W w/w dni (poza egzaminami) szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla wszystkich zainteresowanych (zgłoszenia rodziców). W te dni działa także świetlica szkolna.