Deklaracja dostępności BIP

Inne informacje

1 Obiady dla dzieci:

         Od 1 X 2022 r. ceny:

 • 4,5 zł - zupa
 • 9 zł - drugie danie
 • 12 zł - cały obiad

2. W szkole na przerwie po drugiej lekcji dostępne bułki w cenie:

 • drożdżówka - 2,5 zł
 • obwarzanek - 3 zł
 • rogal - 3 zł
 • parówczak - 3,5 zł
 • pizza - 4 zł

3. Przeprowadzanie przez ulicę

 • codziennie pn.-pt. - 7:30 - 8:00
 • po lekcjach dla uczniów klas I-VI (bezpośrednio po zakończeniu ich lekcji)

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 31 X 2022 r.
 • 2 V 2023 r. 
 • 4 V 2023 r.
 • 5 V 2023 r.
 • 23 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
 • 24 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
 • 25 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
 • 9 VI 2023 r.

W w/w dni (poza egzaminami) szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla wszystkich zainteresowanych (zgłoszenia rodziców). W te dni działa także świetlica szkolna.