Deklaracja dostępności BIP

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Na zajęciach przygotowanych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III funkcjonariusze opowiadali o przepisach ruchu drogowego. Szczególnie zwracali uwagę na omówienie tych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci poruszających się po drogach. Uczniowie młodszych klas dowiedzieli się również wiele na temat zagrożeń płynących z Internetu. Tematem była również przemoc stosowana wobec rówieśników oraz jej skutki i konsekwencje.

Podczas spotkania z klasami IV-VIII poruszony został bardzo istotny w dzisiejszych czasach problem cyberprzemocy. Język nienawiści coraz częściej dominuje na portalach internetowych z których młodzi ludzie korzystają niemal codziennie. Policjanci uświadamiali jak ważne jest zachowanie właściwych proporcji między życiem witrualnym a rzeczywistym, kiedy zachowania w Internecie mogą stanowić przestępstwo i jakie mogą być ich konsekwencje- nie tylko prawne.

Pedagog szkolny: Magdalena Rozmus- Urbaniak