Deklaracja dostępności BIP

Próbna ewakuacja szkoły

26 września odbyła się próbna ewakuacja szkoły, która sprawdzała organizację oraz warunki ewakuacji i obejmowała praktyczne opuszczanie zagrożonego pożarem budynku.

Głównym celem ćwiczenia było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z zastosowaniem procedur dotyczących zachowania w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla ich życia lub zdrowia, sprawdzenie skuteczności przyjętej metody alarmowania o zagrożeniu i umiejętności powiadamiania o niebezpieczeństwie służb ratunkowych, a także sprawdzenie przestrzegania zasad ewakuacji.

Dodatkowo dzieci i młodzież została przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy - reanimacja, omdlenie.

Strażacy zaprezentowali także wyposażenie wozu strażackiego - klasy I-III


Serdeczne podziękowania dla strażaków z OSP Tylka za pomoc w przeprowadzeniu próbnej ewakuacji.