Deklaracja dostępności BIP

Karta rowerowa

14  czerwca 2023 roku odbył się egzamin na kartę  rowerową. Do egzaminu przystąpili uczniowie kasy czwartej. Egzamin  składał się z dwóch części.
Pierwsza część - testowa sprawdzała znajomość znaków i przepisów drogowych, jak również zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Instruktażu udzielania pierwszej pomocy, zarówno pieszym, jak i rowerzystom udzieliła pani Stanisława Ciesielka – dyplomowana pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania.

Druga praktyczna część egzaminu poległa na sprawdzeniu  umiejętności poruszania się rowerem, a w szczególności wykonania slalomu między przeszkodami czy zatrzymania się
w wyznaczonym miejscu.

            Wszystkim szczęśliwym posiadaczom pierwszego „prawa jazdy” serdecznie gratuluję!

                                                                                                                          
                                                                                                                          Aleksandra Adamczyk