Deklaracja dostępności BIP

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 X 2022 r.
  • 2 V 2023 r. 
  • 4 V 2023 r.
  • 5 V 2023 r.
  • 23 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
  • 24 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
  • 25 V 2023 r. - Egzaminy klasy VIII
  • 9 VI 2023 r.

W w/w dni (poza egzaminami) szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla wszystkich zainteresowanych (zgłoszenia rodziców). W te dni działa także świetlica szkolna.