Szkoła Podstawowa nr 2

Szkolne Koło Historii Regionu - informacje

 

Fresk Ukrzyżowania ukazujący Chrystusa - człowieka cierpiącego, zgodny z manierą i techniką malarską epoki późnego średniowiecza, wykonany z zachowaniem perspektywy hierarchicznej - wielkiego odkrycia sztuki jeszcze starożytnego Egiptu, chrzcielnica z najbogatszym w Polsce wątkiem ikonografii heraldycznej - odległe echo kultury rycerskiej, motyw woluty na ołtarzu św. Józefa - symbol barokowej estetyki i przepychu, ambona - będąca dumną, acz zapomnianą manifestacją potęgi kontrreformacji, sklepienie krzyżowo - żebrowe przenoszące pamięć o genialnym wynalazku z dalekiego Saint - Denis, zmieniającego obraz architektury europejskiej, a rozpowszechnionego w Polsce przez pracowitych cystersów, mnichów - przedsiębiorców, renesansowy fresk św. Rocha - przez stulecia największej nadziei milionów ludzi drżących na sam dźwięk słów: dżuma i czarna ospa - to tylko niektóre, może nieco zapomniane zabytki starego kościoła parafialnego w Krościenku. A przecież to tylko jedno z wielu tego typu miejsc naszej małej ojczyzny - regionu pienińskiego.

 

Szkolne Koło Historii Regionu przy Gimnazjum w Krościenku działa od listopada 2001 roku. W jego skład wchodzi 15 uczniów z klas I - III, którzy są zainteresowani lepszym poznaniem historii regionu pienińskiego ze szczególnym uwzględnieniem zabytków kultury materialnej. Spotkania odbywają się podczas comiesięcznych, sobotnich wyjść i wycieczek w teren, z których każde poświęcone jest jednemu tematowi, ale prezentowanemu w pełny i wyczerpujący sposób.

Nasze wycieczki dokumentujemy na wewątrzszkolnej gazetce ściennej oraz na oficjalnej stronie internetowej gimnazjum.

 

Opieka nad grobem wojennym z 1918 r.

Grób wojenny z 1918