Szkoła Podstawowa nr 2

DANE KONTAKTOWE

Telefon: 0-18 262-38-15   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Czytaj więcej

Sport w naszej szkole /akt./

Sport w naszej szkole /akt./

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Krościenku nad Dunajcem, uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowo-...

Czytaj więcej

Archipelag Skarbów


Archipelag Skarbów w gimnazjum w Krościenku n. DunajcemUczniowie Gimnazjum w projekcie: „Zapobieganie zachowaniom problemowym oraz promocja zdrowia młodzieży poprzez program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów.” Dotowany ze środków FIO (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) i współfinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy w Krościenku n.D.


We wrześniu 2010 r. Dyrekcja Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D zgłosiła szkołę do udziału w projekcie: „Zapobieganie zachowaniom problemowym oraz promocja zdrowia młodzieży poprzez program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów”.

Po spełnieniu podstawowych kryteriów, jakimi były: gotowość twórczego zaangażowania się w realizację projektu (m. in. zaopiekowanie się, po realizacji programu „Archipelag Skarbów”, grupą wolontariuszy promujących zdrowie) oraz możliwość współfinansowania realizacji zadania, gimnazjum zostało zakwalifikowane do jego realizacji. Projektem objęto uczniów klas III gimnazjum, ich rodziców oraz nauczycieli. Realizacja projektu przypadła na 2 i 3 grudnia 2010 r. Za jego koordynację na terenie szkoły odpowiedzialny był pedagog szkolny Bożena Chlebek.

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w dwudniowych warsztatach poświęconych profilaktyce uzależnień, przemocy oraz wychowaniu ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, a rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach na temat relacji z dzieckiem w okresie dojrzewania. W trakcie spotkań z młodzieżą, realizatorzy projektu koncentrowali się głównie na przekazaniu im wiedzy o miłości, w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. W sposób wyraźny wskazywali na niekorzystny wpływ środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Zwracali uwagę na fakt, że zaproszenie do swego życia w wieku nastoletnim alkoholu lub narkotyków powoduje zahamowanie rozwoju, umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz nabywania umiejętności społecznych. Ukazywali siłę presji grupy rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęli problem zachowań agresywnych i uprzedmiotowiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami. Promowali postawy godne naśladowania oraz przedstawiali w formie multimedialnej znane osoby, którym uzależnienia przeszkodziły w realizacji marzeń.

Na zakończenie warsztatów został zorganizowali Festiwal Wyspy Skarbów, w czasie którego najaktywniejsza młodzież sama formułowała przekaz profilaktyczny do swoich koleżanek i kolegów. Poprzez udział w programie młodzież została wyposażona w wiedzę, która pomoże im podejmować mądre i dojrzałe decyzje w swoim życiu. Wielu uczniów zgłosiło się do utworzonego wolontariatu. Świadczy to o tym, że uczniowie naszego Gimnazjum prezentują postawę godną naśladowania.

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Krościenku n.D.

Pedagog szkolny
Bożena Chlebek

 

Homo-Homini

 

Archipelag SkarbówArchipelag SkarbówArchipelag SkarbówArchipelag Skarbów